Приложение No5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване.
Параметър Измерване Мерна единица Стандартизационнен документ
Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките 2 дена. ETSI EG 202 057-1
Време за първоначално свързване към мрежата Процент заявки, изпълнени до датата договорена с клента, а когато процента е под 80% среден брой на дните закъснение след договорената дата. 100% ETSI EG 202 057-1
Проценти на жалбите отностно коректност на сметките. Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0% ETSI EG 202 057-1
Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост на предаване на данни 100 Mbps ETSI EG 202 057-4
Постигната скорост на предаване на данни Минимална постигната скорост на предаване на данни 2 Mbps ETSI EG 202 057-4
Постигната скорост на предаване на данни Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 51 Mbps ETSI EG 202 057-4
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0% ETSI EG 202 057-4
Закъснение при предаване на данни Средна стойност на закъснението при предаване на данни 2ms ETSI EG 202 057-4
Закъснение при предаване на данни Стандартно отклонение на закъснението +/- 1 ms ETSI EG 202 057-4